Onze naam

De naam Heimdallr staat voor de Noorse God van beveiliging, bewaking en wachter der goden.

 

Onze Missie

Onze missie kenmerkt zich door een gedreven inzet in de continue ontwikkeling van een veilige samenleving.  Middels innovatie, samenwerking en creativiteit ontwikkelen wij oplossingen op het gebied van cyber security die onze klanten de veiligheid bieden welke bijdraagt aan hun succes. Onze energie halen wij uit de bijdrage die wij leveren aan een veilige samenleving.

 

Onze kernwaarden
  • Voorloper in innovatieve oplossing op het gebied van cyber security;
  • Integriteit; we gaan integer om met vertrouwelijke informatie en krijgen het vertrouwen van onze klanten om met hun gevoelige informatie om te gaan;
  • Het stimuleren van zowel individuele competenties als technologische en ondernemende creativiteit;
  • Wij zijn trots op wat wij realiseren bij onze klanten, onze innovatieve oplossingen en onze relaties.

 

Wie zien wij als onze klanten?

De publieke en private organisaties die een belangrijke en noodzakelijke bijdrage leveren aan onze maatschappij, zowel in Nederland als in Europa.

Het merendeel van onze klanten bevindt zich in de publieke en financiële sector.

 

Welk doel willen bij bereiken?

We willen als cyber security bedrijf een belangrijke bijdrage leveren aan onze klanten op het gebied van cyber security, kennis en innovatie. Dit geldt zowel voor ons imago als de business die wij doen.

 

Hoe bereiken wij ons doel?

Met onze expertise en oplossingen helpen we onze klanten met de huidige en opkomende problemen op cyber security. Hierdoor zitten we in de kern van onze klanten business doen kennis en ideeën op over de toekomstige mogelijkheden om onze samenleving veiliger te maken.

 

Ons commerciële model

Winst is voor Heimdallr geen doel op zich. Om ons doel te bereiken is structureel geld nodig voor nieuwe kennis en innovatie, hetgeen niet direct winst hoeft op te leveren. Ons commerciële model is hierop ingericht.

 

Wat is onze cultuur?

Wij hechten er erg veel waarde aan dat medewerkers tot hun recht komen en met inzet, passie en plezier werken. We doen dit door een vrije en zelfverantwoordelijke cultuur te creëren, waarbij individueel ondernemerschap en verantwoordelijkheid een vereiste zijn.